Gdansk

Strona główna » Zamówienia

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

80-308 Gdańsk - Oliwa ul. Polanki 121 tel. / fax 552-19-52

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dostawy artykułów żywnościowych w okresie od 15.05.2003 r. do 14.05.2004 r.

Przetarg I Pieczywo
Przetarg II Mięso i wyroby masarskie
Przetarg III Artykuły spożywcze – różne

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą 10 zł + 22% Vat za 1 egz. można odebrać w siedzibie ogłaszającego przetarg w godz. 9.00 – 13.00 pokój kadr. Dodatkowe informacje tel. 552-33-32 w.40 w godz. 9.00 – 13.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.05.2003 r. w Gabinecie Dyrektora DPS Gdańsk - Oliwa Ul. Polanki 121

Godzina 10.00 Pieczywo
Godzina 11.00 Mięso i wyroby masarskie
Godzina 12.00 Artykuły spożywcze – różne

Kryteria oceny ofert:

Cena 95%
Termin płatności 5%

 

 

aktualizacja 30.04.2003r.

Dom Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku-Oliwie
ul. Polanki 121, 80-308 Gdansk
tel./fax (0048) 58 552 19 52, tel. (0048) 58 552 33 32, mail: sekretariat@dpspolanki.pl