Gdansk

Strona główna » Zamówienia

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

80-308 Gdańsk - Oliwa ul. Polanki 121 tel. / fax 552-19-52

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dostawy artykułów żywnościowych w okresie od 10.07.2003 r. do 09.07.2004 r.

przetarg I Drób i wyroby drobiarskie
przetarg II Mleko i przetwory

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą 10 zł + 22% Vat. za 1 egz. można odebrać w siedzibie ogłaszającego przetarg w godz. 900 - 1300 pokój kadr. Dodatkowe informacje tel. 552-33-32 w. 40 w godz. 900 - 1300.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.07.2003 r. w Gabinecie Dyrektora DPS Gdańsk - Oliwa ul. Polanki 121

godz. 1000 Drób i wyroby drobiarskie
godz. 1100 Mleko i przetwory

Kryterium oceniania :

Cena 95 %
Termin płatności 5%

 

aktualizacja 24.06.2003r.

Dom Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku-Oliwie
ul. Polanki 121, 80-308 Gdansk
tel./fax (0048) 58 552 19 52, tel. (0048) 58 552 33 32, mail: sekretariat@dpspolanki.pl