widok DPS

Gdansk

www.bip.gdansk.pl

Strona główna » Zamówienia

Plan zamówień publicznychPlan zamówień publicznychPlan zamówień publicznych
Plan zamówień publicznych
Pobierz plan zamówien publicznych w 2021 r. Format PDF
Pobierz plan zamówien publicznych w 2021 r. - aktualny Format PDF

Dom Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku-Oliwie
ul. Polanki 121, 80-308 Gdansk
tel./fax (0048) 58 552 19 52, tel. (0048) 58 552 33 32, mail: sekretariat@dpspolanki.pl