widok DPS

Gdansk

www.bip.gdansk.pl

Strona główna » Zamówienia

Plan zamówień publicznych Plan zamówień publicznych Plan zamówień publicznych

Pobierz plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 roku Format PDF


Dom Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku-Oliwie
ul. Polanki 121, 80-308 Gdansk
tel./fax (0048) 58 552 19 52, tel. (0048) 58 552 33 32, mail: sekretariat@dpspolanki.pl