Widok DPS

Gdansk

BIP DPS Polanki

Jak dostać się do DPS Polanki?

Do Domu Pomocy Społecznej Polanki kierowane są osoby na podstawie decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Osoby zainteresowane przyjęciem do Domu Pomocy Społecznej Polanki (lub ich przedstawiciel ustawowy) powinny zgłosić się do Centrum Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku (odpowiedniego dla swojego miejsca zamieszkania) i złożyć wniosek o przyjęcie do DPS. Wykaz centrów z podziałem na rejony dostępny jest na stronie www.mopr.gda.pl

Wszelkich informacji na temat warunków przyjęcia do placówki i zasad odpłatności za pobyt udzielą również Państwu pracownicy socjalni w DPS Polanki.


Przydatne adresy:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
ul. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 51
www.mopr.gda.pl

Dział ds. Seniorów MOPR
ul. Dyrekcyjna 5
tel. 58-3205354; 58-3205356; 58-3205357


Dom Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku-Oliwie
ul. Polanki 121, 80-308 Gdansk
tel./fax (0048) 58 552 19 52, tel. (0048) 58 552 33 32, mail: sekretariat@dpspolanki.pl

Licznik odwiedzin 01111854