Widok DPS

Gdansk

BIP DPS Polanki


DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POLANKI
w Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121
ogłasza nabór
na stanowisko młodszego opiekuna / opiekuna w domu pomocy
zatrudnienie od zaraz,
co najmniej 6 miesięcy z możliwością zatrudnienia na stałe.

Praca w wymiarze pełnego etatu - 40 godzin tygodniowo, dwuzmianowa po 12 godzin według grafika
zmiany : I – 7:00-19:00, II – 19:00-7:00 (dodatek za pracę w nocy)


Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku opiekuna należy:

 1. Wykonywanie czynności higieniczno - pielęgnacyjnych
 2. Dbałość o wygląd i estetykę pokoi mieszkańców
 3. Karmienie i pomoc w spożywaniu posiłków
 4. Współudział w tworzeniu indywidualnych planów opieki i aktywizacja mieszkańców
 5. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
 6. Współpraca w zespole opiekuńczo-terapeutycznym


Wymagania:

 1. Wykształcenie średnie ogólne lub średnie medyczne (mile widziane kwalifikacje zawodowe: opiekun medyczny lub opiekun w domu pomocy społecznej - policealna szkoła medyczna).
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Rzetelność, odpowiedzialność.
 4. Łatwość nawiązywania kontaktów.


Wymagane dokumenty:

 1. Aktualne CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
 3. List motywacyjny.
 4. Kserokopie dokumentów:
  • świadectwa szkolne,
  • świadectwa pracy.
 5. Badania - książeczka zdrowia (nosicielstwo)


Informacja tel: 058/552-19-52 lub 058/552-33-32 wew. 42

Oferty należy składać osobiście w Domu Pomocy Społecznej Polanki w Kadrach adres: 80-308 Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121.

Zapraszamy na dzień wolontariatu w celu poznania zakładu pracy i warunków pracy.


DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POLANKI
w Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121
ogłasza nabór
na stanowisko pokojowej w domu pomocy społecznej
zatrudnienie od zaraz, co najmniej 6 miesięcy z możliwością zatrudnienia na stałe.

Praca w wymiarze pełnego etatu - 40 godzin tygodniowo, jednozmianowa po 12 godzin według grafika
zmiany : I – 7:00-19:00


Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku pokojowej należy::

 1. Wykonywanie czynności sprzątania pomieszczeń w DPS
 2. Dbałość o wygląd i estetykę pokoi mieszkańców
 3. Karmienie i pomoc w spożywaniu posiłków
 4. Współudział w tworzeniu indywidualnych planów opieki i aktywizacja mieszkańców.
 5. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
 6. Współpraca w zespole opiekuńczo-terapeutycznym


Wymagania:

 1. Wykształcenie zawodowe / podstawowe.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Rzetelność , odpowiedzialność.
 4. Łatwość nawiązywania kontaktów.


Wymagane dokumenty:

 1. Aktualne CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
 3. List motywacyjny.
 4. Kserokopie dokumentów:
  • świadectwa szkolne,
  • świadectwa pracy.
 5. Badania - książeczka zdrowia (nosicielstwo)


Informacja tel: 058/552-19-52 lub 058/552-33-32 wew. 42

Oferty należy składać osobiście w Domu Pomocy Społecznej Polanki w Kadrach adres: 80-308 Gdańsk-Oliwa ul. Polanki 121.

Zapraszamy na dzień wolontariatu w celu poznania zakładu pracy i warunków pracy.


Do pobrania

Kwestionariusz osobowy format PDF format DOC

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych format PDFDom Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku-Oliwie
ul. Polanki 121, 80-308 Gdansk
tel./fax (0048) 58 552 19 52, tel. (0048) 58 552 33 32, mail: sekretariat@dpspolanki.pl

Licznik odwiedzin 01007622