Przejdź do treści
Widok DPS

Gdansk

BIP DPS Polanki


Seniorzy w naszym Domu Pomocy Społecznej Polanki mają zapewnione miejsce zamieszkania i wyżywienie oraz podlegają całodobowej opiece opiekuńczo-pielęgnacyjnej. DPS umożliwia i organizuje korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Ponadto oferujemy pomoc w zakresie codziennych czynności i podczas załatwiania spraw osobistych.

W Domu prowadzona jest fizykoterapia i zabiegi rehabilitacyjne.

Do dyspozycji mieszkańców są dwie sale terapii zajęciowej, kuchnia i jadalnia, kaplica, kawiarnia, biblioteka wraz z czytelnią, pralnia, sala ćwiczeń, palarnia.

DPS Polanki proponuje seniorom różne formy spędzania wolnego czasu. Na jego terenie odbywają się liczne zabawy, koncerty i spotkania integracyjne. Regularnie organizowane są wycieczki, spacery, odwiedziny w zaprzyjaźnionych placówkach, imprezy okolicznościowe. Prowadzone są: gimnastyka poranna i ogólnousprawniająca, klub filmowy, spotkania szaradzistów, gry planszowe, spotkania z piosenką, gry i zabawy edukacyjno-relaksacyjne, spotkania z psychologiem. Mieszkańcy mogą rozwijać własne zainteresowania i hobby w salach terapii zajęciowej. Wszelkie prowadzone zajęcia i oferowane usługi zmierzają do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Na terenie DPS Polanki działa również Samorząd Mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku-Oliwie realizuje zajęcia terapeutyczne, przeznaczone zarówno dla osób aktywnych, jak i osób leżących.

Osoby aktywne mogą korzystać z następujących rodzajów terapii zajęciowej:

 • ergoterapia (krawiectwo, sekcja kulinarna);
 • arteterapia (rysunek, malarstwo, sztuki użytkowe, zdobnictwo i dekoratorstwo, muzykoterapia, choreoterapia - taniec terapeutyczny, biblioterapia, filmoterapia);
 • socjoterapia (ludoterapia; gry i zabawy oraz terapia ruchem i rekreacja).

W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie zajęć z obsługi komputera.

Osobom leżącym oferowana jest:

 • rehabilitacja;
 • profilaktyka i terapia antyodleżynowa;
 • pionizacja (zmiany pozycji ułożeniowej, sadzanie na wózek);
 • muzykoterapia (słuchanie muzyki i śpiewanie);
 • biblioterapia (czytanie książek i czasopism);
 • logoterapia (leczenie słowem);
 • terapia duchowa (spotkania duszpasterskie, Msza Święta, spowiedź);
 • ludoterapia (gry planszowe);
 • terapia reminiscencyjna (rozmowy indywidualne);
 • wsparcie psychologiczne.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora terapii zajęciowej, instruktora ds. kulturalno-oświatowych, fizjoterapeutę, pielęgniarki, opiekunów oraz psychologa.


Dom Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku-Oliwie
ul. Polanki 121, 80-308 Gdansk
tel./fax (0048) 58 552 19 52, tel. (0048) 58 552 33 32, mail: sekretariat@dpspolanki.pl

Licznik odwiedzin 01413150