Przejdź do treści
Widok DPS

Gdansk

BIP DPS Polanki

Załatwianie spraw


Przyjmowanie i załatwianie spraw:


Godziny urzędowania:

  • placówka czynna całą dobę
  • administracja od pon. do pt. w godz. 7:00-16:00

W Domu Pomocy Społecznej załatwianie i przyjmowanie spraw odbywa się zgodnie z postanowieniami:

  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
  • Zarządzenia Nr 8/11 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku ul. Polanki 121 z dnia 09 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji określającej czynności kancelaryjne oraz zasady działania składnicy akt w Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku ul. Polanki 121 oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w kolejności ich wpływu. Przychodząca korespondencja rejestrowana jest w Dzienniku Korespondencji , a następnie przekazywana jest do odpowiednich komórek organizacyjnych zgodnie z właściwością.Dom Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku-Oliwie
ul. Polanki 121, 80-308 Gdansk
tel./fax (0048) 58 552 19 52, tel. (0048) 58 552 33 32, mail: sekretariat@dpspolanki.pl

Licznik odwiedzin 01399605