Przejdź do treści
Widok DPS

Gdansk

BIP DPS Polanki


Dom Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku-Oliwie przy ul. Polanki 121 powstał w 1978 roku. Położony jest w malowniczej okolicy w otoczeniu parku i lasu.

DPS Polanki jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska o zasięgu ponadgminnym, finansowaną w formie jednostki budżetowej. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Gdańska przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

DPS Polanki przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych. Posiada 104 miejsca. Mieści się w pięciokondygnacyjnym budynku pozbawionym barier architektonicznych, przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pensjonariusze zamieszkują pokoje jedno i dwuosobowe.

Dom jest otwarty na środowisko. Utrzymuje stałe kontakty z instytucjami kulturalno-oświatowymi, szkołami, przedszkolami, klubami seniorów. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

Przy DPS Polanki działa Klub Seniora Prometeusz, skupiający mieszkańców Domu oraz seniorów ze środowiska lokalnego.

Dom Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku-Oliwie
ul. Polanki 121, 80-308 Gdansk
tel./fax (0048) 58 552 19 52, tel. (0048) 58 552 33 32, mail: sekretariat@dpspolanki.pl

Licznik odwiedzin 01399604