Gdansk

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POLANKI
w Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121
ogłasza
Konkurs ofert na stanowisko PSYCHOLOGA
planowane zatrudnienie 01.06.2018r.

Praca w wymiarze 0,50 etatu - 20 godzin tygodniowo,
umowa o pracę na czas określony


Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku psychologa należy:

 1. Ocena stanu psychologicznego mieszkańca w zakresie określenia poziomu motywacji, możliwości.
 2. Pomoc w adaptacji mieszkańca do nowych warunków
 3. Pomoc w sytuacjach trudnych, konfliktowych
 4. Elementy terapii podtrzymujące osoby zagubione, zdezorientowane, m in:
  • zmniejszanie napięcia emocjonalnego, lęku, agresji,
  • aktywizacja,
  • niwelowanie poczucia opuszczenia, osamotnienia
 5. Terapia psychologiczna - grupowa i indywidualna (wg. potrzeb mieszkańców)
 6. Umiejętność pracy w zespole
 7. Stała współpraca z rodzinami mieszkańców i pracownikami Domu


Wymagania:

 1. Wykształcenie Wyższe psychologiczne (mile widziana wcześniejsza praca z seniorami).
 2. Rzetelność, odpowiedzialność.
 3. Łatwość nawiązywania kontaktów.


Wymagane dokumenty:

 1. Aktualne CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
 3. List motywacyjny.
 4. Kserokopie dokumentów:
  • Dyplomy, świadectwa, zaświadczenia i świadectwa pracy.
 5. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Informacja tel: 058/552-19-52 lub 058/552-33-32 wew. 38


Oferty należy składać osobiście w Domu Pomocy Społecznej Polanki w Kadrach lub pocztą na adres: 80-308 Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121 z dopiskiem Konkurs Psycholog Oferty przyjmowane do dnia 10.05.2018r.

Pobierz kwestionariusz osobowy

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POLANKI
w Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121
ogłasza nabór
na stanowisko młodszego opiekuna w domu pomocy
zatrudnienie od zaraz

Praca w wymiarze pełnego etatu - 40 godzin tygodniowo, dwuzmianowa po 12 godzin według grafika
zmiany : I – 7:00-19:00, II – 19:00-7:00 (dodatek za pracę w nocy)


Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku opiekuna należy:

 1. Wykonywanie czynności higieniczno - pielęgnacyjnych
 2. Dbałość o wygląd i estetykę pokoi mieszkańców
 3. Karmienie i pomoc w spożywaniu posiłków
 4. Współudział w tworzeniu indywidualnych planów opieki i aktywizacja mieszkańców
 5. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
 6. Współpraca w zespole opiekuńczo-terapeutycznym


Wymagania:

 1. Wykształcenie średnie ogólne lub średnie medyczne (mile widziane kwalifikacje zawodowe: opiekun medyczny lub opiekun w domu pomocy społecznej - policealna szkoła medyczna).
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Rzetelność, odpowiedzialność.
 4. Łatwość nawiązywania kontaktów.


Wymagane dokumenty:

 1. Aktualne CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
 3. List motywacyjny.
 4. Kserokopie dokumentów:
  • świadectwa szkolne,
  • świadectwa pracy.
 5. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Badania - książeczka zdrowia (nosicielstwo)


Informacja tel: 058/552-19-52 lub 058/552-33-32 wew. 42

Oferty należy składać osobiście w Domu Pomocy Społecznej Polanki w Kadrach adres: 80-308 Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121.

Oferta od dnia 25.10.2017

Zapraszamy na dzień wolontariatu w celu poznania zakładu pracy i warunków pracy.

Pobierz kwestionariusz osobowy


Dom Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku-Oliwie
ul. Polanki 121, 80-308 Gdansk
tel./fax (0048) 58 552 19 52, tel. (0048) 58 552 33 32, mail: sekretariat@dpspolanki.pl

Licznik odwiedzin 00289646