Widok DPS

Gdansk

BIP DPS Polanki

Plany zamówień publicznych

Tytuł
Strzałka Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 roku
Strzałka Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 roku (wersja 4)
Strzałka Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 roku (wersja 3)
Strzałka Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 roku (wersja 2)
Strzałka Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 roku
Strzałka Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku
Strzałka Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku
Strzałka Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku
Strzałka Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Tytuł zamówienia Termin realizacji Data publikacji
Strzałka Świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku ul. Polanki 121 od 20.12.2021 do 31.10.2022 roku 23.11.2021 r.
Strzałka Świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku ul. Polanki 121 od 01.12.2021 do 31.05.2024 roku 10.11.2021 r.
Strzałka Świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku ul. Polanki 121 od 01.07.2021 do 30.11.2021 roku 10.06.2021 r.
Strzałka Świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku ul. Polanki 121 od 01.06.2021 do 31.10.2021 roku 12.05.2021 r.
Strzałka Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne poniżej 750 000 euro - Świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku ul. Polanki 121 5 miesięcy 11.12.2020 r.
Strzałka Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne poniżej 750 000 euro - Świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku ul. Polanki 121 12 miesięcy 10.05.2019 r.
Strzałka Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne poniżej 750 000 euro - Świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku ul. Polanki 121 12 miesięcy 14.05.2018 r.
Strzałka Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne poniżej 750 000 euro - Świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku ul. Polanki 121 od 03.10.2017 roku do 31.05.2018 roku 08.09.2017r.
Strzałka Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne poniżej 750 000 euro - Świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku ul. Polanki 121 Okres w miesiącach: 12 15.05.2017r.
Strzałka Przetarg nieograniczony na świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121 Okres w miesiącach: 12 11.05.2016r.
Strzałka Przetarg nieograniczony na świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121 Okres w miesiącach: 12 11.05.2016r.
Strzałka Przetarg nieograniczony na świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121 Okres w miesiącach: 12 11.05.2015r.
Strzałka Przetarg nieograniczony na świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121 Okres w miesiącach: 12 09.05.2014r.
Strzałka Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121 Okres w miesiącach: 13 19.11.2013r.
Strzałka Przetarg nieograniczony na świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121 Okres w miesiącach: 7 02.10.2013r.
Strzałka Przetarg nieograniczony na świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121 Okres w miesiącach: 16 29.05.2012r.
Strzałka Przetarg nieograniczony na świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121 Okres w miesiącach: 12 24.05.2011r.
Strzałka Przetarg nieograniczony na dobudowę szybu windowego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul. Polanki 121, I etap budowy Zakończenie 20.11.2010 r 16.08.2010r.
Strzałka Przetarg nieograniczony na swiadczenie uslug gastronomicznych dla Domu Pomocy Spolecznej w Gdansku-Oliwie ul. Polanki 121 01.07.2010r.-30.06.2011r. 19.05.2010r.
Strzałka Świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej Gdańsk-Oliwa 10.04.2009r.
Strzałka Wykonanie robót budowlanych majacych na celu położenie zgrzewanych wykładzin elastycznych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121 zakończenie: 29.12.2008 18.11.2008r.
Strzałka Dostawa łóżek medycznych zakończenie 29.12.2008 18.11.2008r.
Strzałka Wykonanie robót remontowo - budowlanych oraz instalacyjnych w budynku Domu pomocy Społecznej w Gdańsku - Oliwie ul. Polanki 121 zakończenie 15.12.2008 08.10.2008r.
Strzałka Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego (9-osobowego) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (1 osoba na wózku inwalidzkim) 15.12.2008r. 03.09.2008r.
Strzałka Przetarg nieograniczony poniżej 60000 EURO na roboty budowlane: wykonanie parkingu o nawierzchni z kostki brukowej typu polbruk przed domem pomocy społecznej w Gdańsku-Oliwie. 28 dni, lecz nie dłużej niż do 20.12.2006 r. 06.11.2006
Strzałka Przetarg nieograniczony zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej na bazie wydzierżawionych pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem. 01 luty 2007- 31 marzec 2009r. 05.10.2006
Strzałka Przetarg nieograniczony na dostawy artykułów żywnościowych 20.07.2004 - 30.09.2006 29.06.2004
Strzałka OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM o szacunkowej wartości do 60 000 euro 15.09.2004 01.06.2004
Strzałka Przetarg nieograniczony na dostawy artykułów żywnościowych 10.07.2003 - 09.07.2004 24.06.2003
Strzałka Przetarg nieograniczony na dostawy artykułów żywnościowych 15.05.2003 - 14.05.2004 30.04.2003

Dom Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku-Oliwie
ul. Polanki 121, 80-308 Gdansk
tel./fax (0048) 58 552 19 52, tel. (0048) 58 552 33 32, mail: sekretariat@dpspolanki.pl

Licznik odwiedzin 01178982